Sprawy Administracyjne

picture

Odwołanie od decyzji

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej a także inny org.

picture

picture

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Przywrócenie terminu może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego który musi uprawdopodobnić, że uchybienie terminu płatności nastąpiło bez jego winy.

picture

line
footer
© Copyright WzoryPism.net 2009
Realizacja: tomaszbobrus.info