Sprawy Małżeńskie

picture

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w Sądzie Okręgowym w Wydziale Cywilnym.

picture

picture

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność powstaje z dniem oznaczonym w wyroku.

picture

picture

Wniosek o zniesienie separacji

Z powodu zmiany dotychczasowej sytuacji małżonkowie postanowili zgodnie wystąpić o zniesienie separacji.

picture

picture

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę współmałżonka

Sąd po rozpoznaniu sparawy wydaje postanowienie zgodnie, z którym pracodawca może bez zgody pracownika wpłacać jego wynagrodzenie do rąk współmałżonka.

picture

line
footer
© Copyright WzoryPism.net 2009
Realizacja: tomaszbobrus.info