Sprawy Spadkowe

picture

Pozew o zachowek

Spadkobiercy ustawowi pozbawieni spadku mają wobec spadkodawcy testamentowego roszczenie o zachowek.

picture

picture

Wniosek o dział spadku

Każdy ze spadkobierców może złożyć do sądu wniosek o dział spadku.

picture

picture

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest to postanowienie sądu, w którym wskazani są spadkobiercy zmarłego.

picture

line
footer
© Copyright WzoryPism.net 2009
Realizacja: tomaszbobrus.info